Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie

Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie

  • Nederlands
  • 484 pagina’s

  • Tijdstroom

  • juni 2012

  • Samenvatting

    Dit ‘Praktijkboek voor de opleiding en de kliniek’ is ontstaan uit een al lang bestaande wens, zowel in Nederland als in Vlaanderen, om een Nederlandstalig leerboek te schrijven dat primair bestemd is voor studenten geneeskunde in de klinische fase van hun opleiding. Bij de eerste druk bleek ook dat andere doelgroepen het boek zeer goed kunnen gebruiken: artsen in opleiding tot geriater, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen, evenals physician assistants, verpleegkundigen en fysiotherapeuten werkzaam in de ouderenzorg. Het boek sluit goed aan op het medisch onderwijs zoals docenten en studenten dat inmiddels gewend zijn te geven en te ontvangen: probleemgeorienteerd denken, het formuleren van leerdoelen, het gebruik maken van e-learning en dvd’s. De veelvoorkomende geriatrische problemen worden op een heldere manier beschreven door een keur aan Nederlandse en Vlaamse auteurs, meest artsen, maar ook professionals uit andere disciplines, allen met ruime ervaring in onderwijs en opleiding en natuurlijk in de zorg voor ouderen. In de tweede druk zijn alle hoofdstukken inhoudelijk geheel herzien en up-to-date gemaakt. Met de feedback van de gebruikers is de ‘studeerbaarheid’ van het boek verder vergroot.