Prisma taaltraining Frans

Prisma taaltraining Frans

Auteur:
E. Raisson

  • Nederlands
  • 140 pagina’s

  • Uitgeverij het Spectrum

  • juli 1999

  • Samenvatting

    Vreemde talen moet je bijhouden. Dat kan: wie een kwartiertje overheeft, kan met dit handige boek zijn kennis testen en waar nodig opfrissen en uitbreiden. In 2000 oefenzinnen komt de hele basiswoordenschat van het Frans aan bod. U moet de juiste woorden zien te combineren, aangeven welke term niet in een rijtje past, uitmaken of een bepaalde bewering klopt of niet. U leert eerst losse woorden, dan vaste uitdrukkingen en ten slotte hele zinnen.