Principes van databases

Principes van databases

Auteur:
G. De Tre

  • Nederlands
  • 424 pagina’s

  • Pearson Benelux B.V.

  • maart 2007

  • Samenvatting

    Dit boek geeft een beschrijving van de diverse concepten en aspecten die verbonden zijn aan het ontwerpen van, het opzetten van en het werken met databasesystemen. De nadruk ligt daarbij op volledigheid in de breedte, eerder dan op volledigheid in technische diepgang. Het biedt een overzicht van de databasemodellen die in de praktijk het meeste worden gebruikt. Daarbij besteedt de auteur bijzondere aandacht aan relationele databases en hun objectgeorienteerde faciliteiten. Het boek is geschikt voor een inleidende cursus over databases. Inhoudsopgave1 Databases en databasesystemen2 Datamodellen en databasemodellen3 Conceptueel databaseontwerp4 Relationele databases: het relationele databasemodel5 Relationele databases: logisch databaseontwerp6 Relationele databases: fysiek databaseontwerp en SQL7 Objecttechnologie in databases8 Toegangsmogelijkheden voor applicaties9 Werken met databasesystemen: beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik10 Werken met databasesystemen: beveiliging tegen falen11 Werken met databasesystemen: delen van gegevens12 Datawarehousing13 Datamining14 Gedistribueerde databases