Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

Auteur:
C.R.C. Huizinga-Arp

  • Nederlands
  • 94 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • juli 2013

  • Samenvatting

    Deze derde, herziene druk van het basiswerk Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten beschrijft alle relevante aspecten van de apotheek voor deze beroepsgroep. Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? Aan welke regels moet worden voldaan en welke kwaliteitseisen wordengesteld? Hoe wordt alles betaald? Hoewel de openbare apotheek centraal staat, blijven andere soorten apotheken niet onbesproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kosten van de gezondheidszorg. Hierbij komt ook de rol van de zorgverzekeraar aan bod. Een rol die de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Het boek laat zien hoe deze maatschappelijke invloeden het werken in de apotheek beinvloeden. Relevante informatie uit het voormalige boek Verstrekking en vergoeding is in dit basiswerk verwerkt en aangepast aan de huidige contractafspraken van apothekers met zorgverzekeraars.Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten heeft raakvlakken met alle kerntaken van een apothekersassistent. Voor het bieden van farmaceutische patientenzorg (kerntaak 1), het bereiden van geneesmiddelen (kerntaak 2), het uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (kerntaak 3) is immers een goedlopende apotheekorganisatie nodig, die op de juiste manier weet in te spelen op de veranderende eisen van de omgeving. Het boek is niet alleen geschikt voor apothekersassistenten (in opleiding), maar vormt een handig naslagwerk voor iedereen die geinteresseerd is in de apotheek.