Praktijkgericht juridisch onderzoek

Praktijkgericht juridisch onderzoek

Auteur:
Geertje van Schaaijk

  • Nederlands
  • 266 pagina’s

  • Boom Juridische uitgevers

  • februari 2011

  • Samenvatting

    n een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in dit boek en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden geintegreerd aangeboden.. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een onderzoeksmodel en de methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek. Er wordt uiteengezet wat dit type onderzoek inhoudt en waarin het zich onderscheidt van andere typen onderzoek. De volgende zeven hoofdstukken gaan over de activiteiten die een onderzoeker verricht: orientatie, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, argumen- teren en concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Aan iedere activiteit is een hoofdstuk gewijd. Hierin wordt uitgelegd wat de activiteit inhoudt, waarom deze nuttig of nodig is en welke eisen er aan een goede uitvoering worden gesteld. De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk is het meest uitgebreid en ambachtelijk. Er worden praktische adviezen gegeven voor een effectieve en efficiente aanpak van de onderzoeksactiviteit.. Ten slotte gaat hoofdstuk negen over de beoordeling van een rapport van een praktijkgericht juridisch onderzoek.