Praktijkboek Sponsoring En Fondsenwerving Voor Non-Profit Organisaties

Praktijkboek Sponsoring En Fondsenwerving Voor Non-Profit Organisaties

Auteur:
Hans van der Westen

  • Nederlands
  • 256 pagina’s

  • Walburg Pers

  • april 2006

  • Samenvatting

    Het Praktijkboek Sponsoring en Fondsenwerving voor non-profit organisaties is een concrete, stap-voor-stap handleiding om meer te halen uit sponsoring en fondsenwerving. De methoden en technieken om succesvol fondsen te werven zijn overal hetzelfde – op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs of milieu, amateursport of cultuur. Dit boek geeft praktische handreikingen, zoals dA© methode om sponsors en vaste gevers te vinden. Maar ook: hoe schrijf je een sponsorbrief, hoe organiseer je een zinvolle wervingsactie, hoe formuleer je fondsaanvragen en hoe richt je een relatiedatabase in die zich daadwerkelijk terugbetaalt. Bovendien levert dit boek alle instructies, modellen, checklists en voorbeelden om sponsoring en fondsenwerving in een degelijk meerjarenbeleid gestalte te geven. Nederlandse cases en voorbeelden uit uiteenlopende sectoren vormen hierbij een bron van inspiratie.a€? Deze tweede editie is volledig geactualiseerd en uitgebreid;a€? Er zijn nieuwe voorbeelden en extra checklists toegevoegd;a€? Er is ruimere aandacht voor nieuwe technieken voor het werven van donateurs;a€? De paragraaf over legaten is uitgebreid tot een eigen hoofdstuk;a€? Nieuw zijn de hoofdstukken over het creA«ren van intern draagvlak en de evaluatie van lopende campagnes.Het Praktijkboek Sponsoring en Fondsenwerving bewijst dat er in Nederland voor lokale, regionale en andere kleinschalige instellingen volop kansen bestaan om een structurele extra geldstroom aan te boren. Burgers, ondernemers en fondsbestuurders dragen vaak liever bij aan tastbare doelen in eigen omgeving dan aan een abstract doel aan de andere kant van de aardbol. Dit praktijkboek is een must voor iedereen die deze kansen optimaal wil benutten.(Deze uitgebreide tweede editie is volledig geactualiseerd en bevat nieuwe voorbeelden en extra checklists. Nieuwe technieken voor het werven van donateurs krijgen meer aandacht, en de paragraaf over legaten is uitgebreid tot een eigen hoofdstuk. Nieuw zijn de hoofdstukken over het creA«ren van intern draagvlak en de evaluatie van lopende campagnes.)