Politiek en politicologie / druk 2

Auteur:
Edwin Woerdman

  • Nederlands
  • 331 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 2004

  • Samenvatting

    Dit boek is een didactisch gestructureerde inleiding in de politiek en de politicologie. Het laat zien hoe volgens politicologen de politiek in elkaar zit. Enerzijds wordt het functioneren van de politiek in de praktijk behandeld, anderzijds geeft het boek een systematisch overzicht van het vakgebied van de politicologie. Het boek bespreekt de centrale begrippen van de politicologie, zoals democratie, staat en macht. Maar ook minder traditionele begrippen komen aan bod, zoals het poldermodel, ‘gender’, ‘governance’ en ‘civil society’. Om een zo compleet mogelijk beeld van de politiek en de politicologie te geven, wordt telkens gebruikgemaakt van actuele theorievorming, concrete praktijkvoorbeelden en resultaten van recent empirisch onderzoek.