Persoonlijke kwaliteit / druk 2

Auteur:
Yvonne Gramsbergen-Hoogland

  • Nederlands
  • 217 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • april 2005

  • Samenvatting

    Met behulp van Persoonlijke kwaliteit krijgen studenten inzicht in de kwaliteiten waarover ze in hun latere beroepspraktijk moeten beschikken. Ze kunnen zich met behulp van dit boek trainen in die kwaliteiten. Het gaat hierbij om kwaliteiten die direct te maken hebben met competenties en vaardigheden zoals beschreven in beroeps- en functieprofielen en in personeelsadvertenties. Met behulp van vragenlijsten onderzoekt de student zijn kwaliteiten. Hierna wordt er verder op de kwaliteiten ingegaan en volgen er adviezen en oefeningen. Hiermee kan de student zich verder ontwikkelen.De tweede druk bevat een nieuw hoofdstuk over integriteit. Daarnaast zijn er extra oefeningen toegevoegd, onder andere over het kernkwaliteitenmodel.Het boek kan worden gebruikt op verschillende momenten in de opleiding: bij instroomprogramma’s, propedeuse en hoofdfase. Het is geschikt voor verschillende vormen van onderwijs, zoals competentieonderwijs, projectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs of een thematische opzet. De opzet en de bijbehorende cd-rom met feedback maken het boek bij uitstek geschikt voor zelfwerkzaamheid. Persoonlijke kwaliteit is uitstekend inzetbaar bij de ontwikkelingen in het onderwijs zoals POP’s, portfolio’s en het SMART-maken van actieplannen.Bij het boek hoort een ondersteunende website waarop gratis docentenmateriaal beschikbaar is www.persoonlijkekwaliteit.wolters.nl.