Pedagogisch Management in de kinderopvang

Auteur:
M. Vandenbroeck

  • Nederlands
  • 285 pagina’s

  • SWP

  • september 2005

  • Samenvatting

    Kindercentra managen vraagt speciale talenten. Het aansturen van de organisatie en haar medewerkers moet gecombineerd worden met een visie op de inhoud van het werk, zowel vandaag als in de toekomst. Daarnaast brengen de wet- en regelgeving in Nederland en Vlaanderen nieuwe verantwoordelijkheden mee. Bovendien vallen nogal wat zekerheden weg doordat onze maatschappij meer divers en complex wordt. Er zijn meer meningen dan ooit over wat goed is voor kinderen en hun ouders. Het debat over de kinderopvang ligt open. Het handboek Pedagogisch management in de kinderopvang wil een leidraad bieden voor het debat over eigentijdse kinderopvang. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft inspiratie voor een pedagogische reflectie en bevat teksten die de blik verruimen en de kinderopvang in internationaal, sociaal en politiek perspectief plaatsen. Het tweede deel rapporteert over inspirerende praktijken uit buiten- en binnenland. Bekende modellen als van het Emmi Pikler-instituut of de Reggio-benadering worden kritisch tegen het licht gehouden, maar ook bij ons mogelijk minder bekende uitwerkingen als de Zweedse forskola, de Britse Integrated Centres en de Franse creches parentales komen aan bod. Het derde deel reikt een basis aan voor een effectief management in de kinderopvang. Met een visie alleen beheer en ontwikkel je immers nog geen organisaties. Veel aandacht gaat uit naar het bevorderen van motivatie en zelfsturing van teams. Een brede groep deskundigen uit Vlaanderen, Nederland en Groot-Brittannie werkte mee aan dit handboek. Zij staan garant voor een veelzijdige discussie. Deze uitgave is dan ook een naslagwerk voor managers zowel als do-centen en beleidsmakers.