Patientgericht communiceren

Patientgericht communiceren

Auteur:
Remke van Staveren

  • Nederlands
  • 267 pagina’s

  • Tijdstroom

  • september 2010

  • Samenvatting

    U wilt uw patienten effectief geruststellen, bij het beslissingsproces betrekken, slecht nieuws brengen, motiveren tot gedragsverandering. Hoe doet u dat? Wat zegt u? Hoe zegt u het? Hoe praat u met een suicidale patient, hoe reageert u op iemand die in huilen uitbarst en wat zegt u tegen de borderline patiente die u midden in de nacht in crisis opbelt?Patientgericht communiceren werkt. De patient voelt zich begrepen, gesteund en erkend. Er ontstaat een efficiente en prettige werkrelatie, waarin arts en patient samenwerken en proberen tot een gezamenlijk besluit te komen. U helpt de patient meer greep op zijn situatie te krijgen en zijn zelfredzaamheid te vergroten, en dat levert belangrijke gezondheidseffecten op. Bovendien helpt een goede arts-patientrelatie misverstanden en conflicten te voorkomen.Deze praktijkgids is in eerste instantie bedoeld voor huisartsen, SEH-artsen, overige medisch specialisten en alle artsen in opleiding die patientgerichte communicatievaardigheden willen toepassen in de medische praktijk en daarbij wel eens wat inspiratie kunnen gebruiken. Ook andere hulpverleners in de gezondheidszorg, zoals psychologen, verpleegkundigen of therapeuten die vaak onder moeilijke omstandigheden consulten voeren, hebben baat bij de hier beschreven communicatieve vaardigheden.