Patientenvoorlichting door verpleegkundigen

Patientenvoorlichting door verpleegkundigen

Auteur:
Berty Terra

  • Nederlands
  • 222 pagina’s

  • Reed Business

  • juli 2010

  • Samenvatting

    Patientenvoorlichting door verpleegkundigen is bedoeld als een praktisch handvat voor individuele patientenvoorlichting en ondersteuning van zelfmanagement. De stappenreeks van gedragsverandering vormt in dit boek de leidraad. De stappen: openstaan – begrijpen – willen – kunnen – doen – blijven doen, bieden verpleegkundigen een praktisch handvat. Dit bevordert een methodische aanpak bij de voorlichting.Het boek bevat toegepaste theorie met voorbeelden uit de verpleegkundige praktijk. Aan het einde van de hoofdstukken zijn gespreksfragmenten opgenomen met een toelichting bij de aanpak en afwegingen van de verpleegkundige. Deze maken de theorie inzichtelijk in de praktijk van alledag.Nieuw in deze derde druk zijn de nadruk op ondersteuning van zelfmanagement, begeleiding van chronisch zieken bij hun zelfmanagement en voorlichting aan mensen met beperkte taal- en informatievaardigheden. Ook zijn de principes en de toepassingsmogelijkheden van motiverende gespreksvoering opgenomen. Patientenvoorlichting door verpleegkundigen is bestemd voor studenten verpleegkunde (hbo-V), studenten verpleegkundige vervolgopleiding, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten. Met dit boek kunnen zij in alle velden en instellingen van de gezondheidszorg aan de slag om hun voorlichting aan patienten effectiever te maken.Berty Terra is docent psychologie/agogiek, patientenvoorlichting en gespreksvaardigheden aan Fontys Hogeschool Eindhoven.Els van Mechelen-Gevers heeft een jarenlange ervaring als docent aan de opleiding verpleegkunde en is momenteel werkzaam als publicist op het gebied van gezondheidskunde en patientenvoorlichting. Marieke van der Burgt is docent aan de opleiding verpleegkunde van Rijn IJssel in Arnhem, publicist en trainer patientenvoorlichting. Nieuw: Studeren 2.0Een wezenlijk onderdeel van het boek is de website www.studeren2punt0.nl. Het boek is digitaal beschikbaar. De lezer kan zelf online aantekeningen maken. Docenten kunnen publieke bestanden uploaden die alleen zichtbaar zijn voor zijn/haar studenten.