Parapsychologie

Auteur:
R. Broughton

  • Nederlands
  • 324 pagina’s

  • Ankh Hermes

  • mei 1995

  • Samenvatting

    Verschijnselen als buitenzintuiglijke waarneming, psychokinese, reincarnatie en uittredingen ontmoeten in steeds bredere kring interesse en acceptatie, getuige de talloze programma’s en artikelen die de laatste tijd op radio en tv en in de gedrukte media verschijnen. Reeds vele decennia doet de parapsychologie serieus onderzoek naar deze tot nog toe vaak als ‘paranormaal’ ge(dis)kwalificeerde fenomenen en tracht zij er een betrouwbare wetenschappelijke verklaring voor te formuleren. Parapsychologie van Richard Broughton geeft een helder en zeer gedetailleerd overzicht van de fascinerende resultaten van dat onderzoek. Volgens Broughton kunnen de resultaten van de honderden studies die over de gehele wereld zijn gedaan (V.S., China, Rusland) niet langer genegeerd worden. Hoewel Broughtons conclusie duidelijk in de richting gaat van de gedachte dat een deel van de paranormale verschijnselen niet meer met ‘normale’ verklaringen – als bedrog of toeval kan worden uitgelegd, laat hij de lezer vrij een andere conclusie te trekken. Voor het eerst sinds jaren is er weer een actueel overzichtswerk van de parapsychologie, een wetenschappelijk verantwoorde, maar uiterst leesbare gids voor iedereen die zich op dit terrein verder wil verdiepen.