Op Niveau Onderbouw / 1 Havo Vwo / deel Differtiatieboek Lineair

Auteur:
Remko Kraaijeveld

  • Nederlands
  • 104 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • juli 2007

  • Samenvatting

    Dit differentiatiewerkboek van Op niveau onderbouw is een waardevolle aanvulling op het basisboek.Elk blok begint met een overzicht van wat de leerling moet weten en kunnen.Vervolgens maken de leerlingen de zelftoets, om te toetsen in hoeverre ze de stof beheersen. Met het invullen van de scorekaart aan het eind van de zelftoets, krijgen ze een leerrouteadvies door de herhalings- en verdiepingsstof.De zelftoets is ook digitaal te maken op de methodesite www.opniveau-online.nl. Voordeel hiervan is dat de computer de zelftoets nakijkt en op basis hiervan automatisch een leerrouteadvies door de herhalings- en verdiepingsstof geeft.Voor de onderdelen Over lezen, Grammatica, Spelling, Taalschat, Lees vaardig, Schrijf vaardig en Over taal worden herhalingsoefeningen aangeboden om nog een keer extra te oefenen.De verdiepingsstof biedt oefeningen op een hoger niveau en verschilt per blok:- Blok 1 : Taalschat en Lees vaardig- Blok 2: Grammatica en Over taal- Blok 3: Over lezen en Gedicht- Blok 4: Taalschat en Over taal- Blok 5: Over lezen en Grammatica- Blok 6: Taalschat en Lees vaardigDit differentiatiewerkboek is ook in digitale vorm verkrijgbaar.Ruud KraaijeveldMarielle BakkerJan van de PolMarjan van VerseveldKaren Wentzel