Ontwikkelingspsychologie Voor Opvoeders, Leraren En Hulpverleners

Ontwikkelingspsychologie Voor Opvoeders, Leraren En Hulpverleners

Auteur:
J. Kugel

  • Nederlands
  • 200 pagina’s

  • Agiel

  • Samenvatting

    Over de vragen van opvoeding en begeleiding van kinderen wordt momenteel (weer) heftig gediscussieerd en veel geschreven. Maar lang niet altijd gebeurt dat vanuit de benodigde kennis over de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn verschillend en de situaties waarin zijn opgroeien zijn dat ook. De auteur bespreekt een aantal ontwikkelings- en leertheorieen. Ook en vooral geeft hij een aantal elkaar aanvullende modellen die het gedrag van het kind verduidelijken en de kinderlijke ontwikkeling aanschouwelijk maken.