Ontsluierd

Auteur:
Robin de Ruiter

  • Nederlands
  • 316 pagina’s

  • Mayra Publications

  • maart 2007

  • Samenvatting

    De Protocollen van de Wijzen van Sion is het langverwachte vervolg op de internationale bestseller De 13 Satanische Bloedlijnen.De Protocollen zijn de meest controversiele geschriften uit de geschiedenis. Volgens de extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde joodse samenzwering om de wereld te veroveren! Zij hebben als sofisme gediend een excuus te zijn om het joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor het Derde Rijk, waarmee de deur vaar de Holocaust werd geopend.In dit boek rekent de auteur voor eens en altijd afmet de valse beschuldigingen tegen de Joden als zijnde de auteurs van De Protocollen van de Wijzen van Sion. Volgens Robin de Ruiter heeft het joodse volk part noch deel aan het ontstaan van dit zwarte geschrift. Ook hebben zij niets met een joodse samenzwering te maken!De algemeen heersende opvatting onder de antagonisten van de Protocollen is dat deze een mystificatie zijn van de tsaristische geheime politie Ochrana. De Ruiter weet deze opvatting met overtuiging te weerleggen. Volgens hem een onvermijdelijkheid. Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden! In dit boek ontsluiert de auteur de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion. Hij toont aan dat de Protocollen een fabricage zijn uit de koker van de Illuminati.In dit boek is in de bijlage een Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.