Ongemakkelijke teksten van Jezus

Ongemakkelijke teksten van Jezus

Auteur:
Erik de Boer

  • Nederlands
  • 228 pagina’s

  • Buijten en Schipperheijn B.V.

  • mei 2011

  • Samenvatting

    Waarom zegt Jezus dat zijn volgelingen hun familieleden moeten haten? Hoe kunnen bijbelteksten zo tegenstrijdig overkomen? Uitspraken van Jezus zijn soms moeilijk te begrijpen of komen hard over. Hoe ga je daarmee om? In deze uitgave worden 75 moeilijke teksten behandeld door vijf kenners van het Nieuwe Testament.De vijf nieuwtestamentici zijn E.A. de Boer, G. van Ek, P.H.R. van Houwelingen (red.) en G.A.M. Vleugels.