Onderzoeksvaardigheden = Research skills

Onderzoeksvaardigheden=Research skills

Auteur:
Ian Curry-Sumner

  • Nederlands
  • 132 pagina’s

  • Ars Aequi Libri

  • september 2010

  • Samenvatting

    In de fase van het bachelor afstudeerwerk is gebleken dat studenten veel problemen ondervinden bij het formuleren van een onderzoeksvraag, het opzetten en het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van het bachelor afstudeerwerk. Dit boek Onderzoeksvaardigheden biedt bachelor studenten een leidraad voor het verrichten van onderzoek in alle juridische bachelorvakken, maar kan ook houvast bieden bij het schrijven van een masterscriptie. Het boek is daarnaast ook geschikt voor buitenlandse studenten of voor Engelstalige scripties want het bevat zowel de Nederlandse Onderzoeksvaardigheden als de Engelse vertaling daarvan Research skills.Het boek bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk I bevat informatie over de verschillende soorten rechtswetenschappelijk onderzoek, alsmede een lijst van alle onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van een rechtswetenschappelijk verslag. Hoofdstuk II bevat de kern van het boek, namelijk de instructie zelf. Het hoofdstuk is opgesplitst in zes fases:Fase 1: Onderzoek voorbereidenFase 2: Materiaal verzamelenFase 3: Materiaal beoordelenFase 4: Onderzoeksverslag structurerenFase 5: Argumentatie opbouwenFase 6: Onderzoek rapporterenIedere fase heeft zijn eigen kleur die verwijst naar een overzichtelijke stappenplan en is voorzien van voorbeelden, tips en hints.De criteria waarop onderzoeksverslagen worden beoordeeld zijn in Hoofdstuk III opgenomen. Door kruisverwijzingen worden de instructie en de beoordelingscriteria aan elkaar gekoppeld. Hoofdstuk IV tenslotte bevat twee voorbeelden van feedbackformulieren.