Onderzoeksmethoden

Auteur:
H.R. Boeije

  • Nederlands
  • 384 pagina’s

  • Boom Onderwijs

  • augustus 2005

  • Samenvatting

    Onderzoeksmethoden is een multidisciplinaire inleiding in de methoden van fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeeldonderzoeken besteden de auteurs aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, verschillende onderzoekstradities en manieren om onderzoek te doen, operationaliseren, en aan betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.Aan de orde komen ook experiment en quasi-experiment, enquete, kwalitatief onderzoek en het gebruik van bestaande gegevens. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de communicatie over wetenschappelijke materiaal, de ontsluiting en de rapportage van onderzoek. Het boek is afgestemd op de didactiek van de methodeleer en bevat per hoofdstuk opgaven en antwoorden. Daarnaast is er veel aandacht voor het gebruik van internet.