Onder de rechter

Onder de rechter

Auteur:
H. Gommer

  • Nederlands
  • 488 pagina’s

  • Wolf Productions

  • november 2011

  • Samenvatting

    Hoe onafhankelijk is de rechter als politici zich in een rechtszaak mengen? Hendrik Gommer onderzocht deze vraag vanuit sociologische, psychologische, historische, antropologische en rechtswetenschappelijke invalshoek en bestudeerde veertien spraakmakende rechtszaken. Hij concludeert dat de scheiding der machten in Nederland in de praktijk eigenlijk niet bestaat. In reactie op een opmerking van VVD-kamerland Fred Teeven besloot de rechter tot strafvermindering voor de veroordeelde Holleeder. Volgens de rechter had de opmerking de verdachte ‘niet ten voordele gestrekt’. Werd de onpartijdigheid van de rechter hier werkelijk aangetast? Promovendus Hendrik Gommer onderzocht deze vraag voor de Nederlandse rechtspraktijk vanuit vele invalshoeken. Zo ging hij na of de rechter wel onafhankelijk kan zijn, hoe hij tot zijn beslissing komt en waar zijn gezag van afhankelijk is. Ook bestudeerde hij veertien spraakmakende zaken, waaronder die tegen Menten en Lucia de B.Gommer concludeert dat de trias politica in Nederland, de wetgevende macht (parlement), de uitvoerende macht (regering) en de rechterlijke macht (rechters), eigenlijk niet meer bestaat: in werkelijkheid kent Nederland veel meer machten. Deze machten werken bovendien als een organisch geheel op elkaar in. Een rechter zou onpartijdig en onafhankelijk moeten zijn, maar blijkt juist afhankelijk van talloze partijen.