Ondankbaarheid

Ondankbaarheid

Auteur:
Alain Finkielkraut

  • Nederlands
  • 191 pagina’s

  • Uitgeverij Contact

  • mei 2000

  • Samenvatting

    De hedendaagse mens ziet zichzelf niet meer als erfgenaam van het verleden. Hij wil zich bevrijden van de gedeelde ervaring, en wanneer zich herinneringen aan hem opdringen, stelt hij vast dat het hedendaagse bewustzijn superieur is aan een duister verleden, dat web van vooroordelen en misdaden. Maar als op die manier het heden wordt losgeweekt van het verleden, heeft men dan een scherper inzicht, is men vrijer en onbevangener? Dit boek probeert die vragen te beantwoorden. Het is voorgekomen uit gesprekken met mijn vriend Antoine Robitaille. De thema’s die aan de orde komen zijn de rol van kleine naties, het lot van de talen, kennisoverdracht, liefde voor de wereld en multi-culturalisme, maar het onderwerp van “Ondankbaarheid” is – zou je kunnen zeggen – de kunst van het erven, of wat daarvan over is in wat wij Fransen de ‘ondankbare’ jaren noemen, de puberteit van de radicale democratie. -Alain Finkielkraut-