Oncologie

Oncologie

Auteur:
C.J.H. van de Velde

  • Nederlands
  • 602 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • 7 editie

  • juli 2005

  • Samenvatting

    Het standaardwerk waarin alle belangrijke aspecten van kanker aan de orde komen: het ontstaan en de genetische predispositie, diagnostiek, behandeling en begeleiding.Oncologie is samengesteld door een multidisciplinair team van ruim zestig auteurs. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden algemene aspecten behandeld, zoals pathologie, epidemiologie, bevolkingsonderzoek, verhoogde risicodragers, diagnostische en therapeutische principes. Het tweede, meest omvangrijke deel besteedt aandacht aan etiologie, biologisch gedrag van de tumor, symptomatologie, diagnostiek en therapie. Het derde deel behandelt de begeleiding van de patient, de verpleging, palliatie en terminale hulp.De zevende druk is aangepast aan de meest recente ontwikkelingen en kennis op het gebied van kankeronderzoek. De geheel nieuwe vormgeving, met steunkleur en tekstboxen, maken het boek extra toegankelijk.Oncologie is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Daarnaast is het een naslagwerk voor huisartsen en andere artsen die in de praktijk te maken hebben met oncologische vraagstukken.