Omgaan met gidsen

Auteur:
J.A. Kleyn

  • Nederlands
  • 96 pagina’s

  • Strengholt United Media

  • december 2008

  • Samenvatting

    Velen binnen het spiritisme en vele paragnosten gaan uit van een onstoffelijke wereld, hoger dan deze materiele wereld, waarin geesten, hogere wezens, engelen, etc. wonen. Sommige geesten kunnen optreden als gids voor mensen op aarde. Ieder mens zou in feite een of meer gidsen hebben. De auteur schrijft over contacten met dergelijke gidsen, wat ze doen (en wat ze niet doen), hoe ze behulpzaam zijn, etc. Hij waarschuwt ook tegen verkeerd gebruik en verkeerde krachten (zoals ‘zwarte gidsen’, ‘channeling’, experimenten met bijv. glaasje draaien of oujabord, stemmen in je hoofd die opdrachten geven).