‘Ogen’ doen onderzoek

Auteur:
J.M.A.M. Janssens

  • Nederlands
  • 323 pagina’s

  • Pearson Assessment and Information

  • 10

  • mei 1995

  • Samenvatting

    OGEN doen onderzoekEen inleiding in de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoekJan JanssensPsychologen, (ortho)pedagogen, sociologen en andere ‘OGEN? verwerven kennis door het op systematische wijze verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Dit boek maakt studenten stap voor stap vertrouwd met de verschillende fasen in het proces van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, zoals het formuleren van onderzoeksvragen, het ontwerpen van een onderzoeksopzet, het selecteren van een onderzoeksgroep (representatieve steekproef), de verschillende mogelijkheden om systematisch gegevens te verzamelen en het interpreteren van de resultaten.Prof. dr. Jan Janssens is hoogleraar opvoeding- en gezinsondersteuning aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.