Nieuwe Ritmes Van De Stad

Nieuwe Ritmes Van De Stad

Auteur:
Maurits de Hoog

  • Nederlands
  • 111 pagina’s

  • Thoth

  • maart 2009

  • Samenvatting

    Maurits de Hoog en Rick VermeulenUitgave in samenwerking met de Technische Universiteit DelftIedere dag komen minstens net zoveel bezoekers als forensen naar Amsterdam. Gasten vormen een steeds belangrijker deel van de stadsbevolking, of ze nu een paar uur komen of een paar jaar. Daardoor verandert het ritme van de stad en daarmee haar karakter. Er zijn misschien wel acht miljoen Amsterdammers! In dit boek worden de veranderingen in het gebruik van de stad ontrafeld. Het onderscheiden van uiteenlopende gebruiksritmes wordt daarbij als vertrekpunt genomen. Wie zijn de gebruikers van de stad en wat doen zij op een normale dinsdagochtend ergens in maart, in de weekenden en in de verschillende seizoenen? Welke schaalniveaus horen bij deze ritmes? Wat is de rol van Amsterdam voor congresgangers, toeristen, festivalbezoekers, expats en studenten? Waar komen ze vandaan en wat ondernemen ze?In tekst, grafieken, kaarten en foto’s wordt een beeld opgeroepen van het steeds veelzijdiger gebruik van de stad; van de metropool Amsterdam in ontwikkeling. Metropoolvorming betekent ook een nieuwe opgave voor de planning en het ontwerp van de stad. De rol van de stad in de regio moet opnieuw gedefinieerd worden. Bovendien moet scherper worden hoe Amsterdam internationaal haar positie kan versterken; te beginnen met een helder idee over de betekenis van de stad in het ABC, het stedelijk gebied Amsterdam-Brussel-Cologne.