Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie / Handboek voor docenten / druk 1

  • Nederlands
  • 281 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • januari 2010

  • Samenvatting

    Dit handboek is bedoeld als bais- of leesboek voor de opleiding tot NT2-docent in de volwasseneneducatie. De eerste doelgroep wordt gevormd door aspirant docenten en hun opleiders. Daarnaast is het boek bestemd voor ervaren NT2-docenten en NT2-coordinatoren die hun inzicht in en kennis van de didactiek willen verdiepen. Het boek is geschreven door auteurs die zowel vertrouwd zijn met de praktijk als met de achterliggende theorie. Op basis van het uitgangspunt ‘van theorie naar praktijk’ houdt dit boek het midden tusen een theoretisch en een praktisch boek. De hoofdstukken over de viervaardigheden (Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven) en die over Woordenschat en Grammatica vormen de kern van het boek. Daaromheen staan hoofdstukken over Didaktiek, Cultuur, Alfabetisering en Toetsing. Het eerste hoofdstuk, Achtergronden, geeft een schets van taalontwikkeling, onderwijsdoelen en taal-onderwijsmethoden. Het boek wordt afgesloten met een controlelijst voor leergangbeoordeling. Elk hoofdstuk