Moderne Wiskunde / 1 Vwo / Deel Leerboek A/C

  • Nederlands
  • 272 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 2007

  • Samenvatting

    De 9e editie sluit perfect aan op het nieuwe examenprogramma. Er is meer aandacht voor uitleg en oefening van algebraische vaardigheden. De leerstof is verdeeld in jaardelen: overzichtelijk voor de docent, voordelig voor de leerling. Vanaf 2007 biedt Moderne wiskunde aparte boeken voor wiskunde D. De boeken van klas 4 bevatten stof van elk leerdomein.