Mijn Partner Is Moslim

Mijn Partner Is Moslim

Auteur:
Josien Folbert

  • Nederlands
  • 96 pagina’s

  • Kok

  • juni 2006

  • Samenvatting

    Dit boek is geschreven voor een christen en een moslim die met elkaar een leven willen opbouwen vanuit verschillende achtergrond qua cultuur en godsdienst. Ze zoeken naar mogelijkheden om samen vorm te geven aan hun relatie en lopen daarbij aan tegen moeilijkheden bij het vormen van hun eigen levensovertuiging. Dit boek is ook bestemd voor familie en vrienden die met het ‘gemengde stel’ meeleven, en voor predikanten en kerkenraden die vragen krijgen over huwelijksvieringen voor gemengde relaties. Interviews met gemengde stellen, hun ouders en hun kinderen liggen aan de basis van dit boek. Loyaliteit, naar partner, ouders en kinderen, is het woord dat telkens terugkomt.