Mijn leven is voor U

Mijn leven is voor U

Auteur:
P.J. Vergunst

  • Nederlands
  • 114 pagina’s

  • Groen

  • maart 2011

  • Samenvatting

    Als je belijdenis doet, spreek je voor God en Zijn gemeente uit dat je jouw leven aan Hem wilt toewijden. Dat heeft consequenties. Het navolgen van Jezus Christus betekent dat jouw manier van leven haaks komt te staan op het leven van deze tijd, dat je je een vis voelt dit tegen de stroom in moet zwemmen. Van een christen wordt volharding gevraagd. Dat houdt in dat je ? ondanks alles ? vasthoudt aan wat God gezegd heeft. Mijn leven is voor U wil je daarbij helpen. De tien auteurs laten zien hoe jij in deze tijd het christelijk geloof kunt belijden, hoe God daarbij betrokken is en hoe je kunt volharden.