Mijn kind een kanjer!

Mijn kind een kanjer!

Auteur:
Herberd Prinsen

  • Nederlands
  • 90 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • september 2009

  • Samenvatting

    Tom van twaalf is een aardige maar erg aanwezige jongen. Hij zoekt voortdurend contact. Bijvoorbeeld met zijn beide zussen. Alleen doet hij dat vreselijk onhandig: hij is te ruw, bedenkt ‘leuke’ dingen die zij helemaal niet leuk vinden, verstoort hun spel. En begrijpt er niets van als ze hem vervolgens de wind van voren geven. Zijn ouders voelen zich vaak machteloos. Tom heeft een probleem: hij gedraagt zich sociaal onhandig. Niet alleen thuis, ook daarbuiten, zoals op school. Hij loopt het risico dat hij een negatief zelfbeeld ontwikkelt; faalangst en agressie liggen op de loer. Andere sociaal onhandige kinderen kunnen weer ander gedrag vertonen, maar een ding hebben ze gemeen: ze vinden het moeilijk de verwachtingen van hun omgeving juist in te schatten. Goede sociale vaardigheden spelen een enorm belangrijke rol in ons leven. Ze zijn nodig om succesvol te kunnen zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke relaties. Daarom is het zo belangrijk sociaal onhandig gedrag bij kinderen tijdig te onderkennen en tijdig actie te ondernemen. Dit praktische boek is geschreven voor ouders die zich zorgen maken over het sociale gedrag van hun kind. De kern van dit boek is: Hoe herken je sociaal onhandig gedrag? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat kun je er samen aan doen? Mijn kind een kanjer geeft antwoorden op deze en andere vragen. Het biedt oefenmateriaal in de vorm van praktische handvatten, tips en oefeningen, die alle hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben. Herberd Prinsen is als trainer /adviseur werkzaam voor het onderwijs en organisaties in het bedrijfsleven. Hij heeft een ruime ervaring op onderwijsgebied. Herberd was 10 jaar leerlingbegeleider/counselor en was tot begin 2009 actief als docent biologie en mens & maatschappij. Daarnaast is hij een eclectisch werkende Contextueel & EMDR therapeut. Herberd is auteur van diverse boeken.