Mentaliseren in beeldende vaktherapie

Mentaliseren in beeldende vaktherapie

Auteur:
Marianne Verfaille

  • Nederlands
  • 236 pagina’s

  • Garant

  • december 2011

  • Samenvatting

    Over het boek:Gehechtheidtheorie en ontwikkelingspsychologie vormen de pijlers van het concept mentaliseren en worden met veel voorbeeldmateriaal beschreven. Beeldmateriaal toont proceservaringen van clienten in zowel kinder- als volwassene casuistiek.Met verve en passie worden de werkzame factoren van vaktherapie beeldend en muziek geanalyseerd, als het om mentaliseren in het medium gaat. Dit boek maakt het concept mentaliseren methodisch toegankelijk en vooral door het vele beeldmateriaal invoelbaar.Met enige creativiteit zijn voorbeelden toepasbaar in andere vaktherapeutische media.Het boek is boeiend lesmateriaal. Een inspiratiebron voor iedereen die geinteresseerd is in mentaliseren.Over de auteur(s):Marianne Verfaille is beeldend therapeut, zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan. In 2004 is zij haar ontdekkingstocht gestart naar de mogelijkheden die beeldende vaktherapie biedt om het mentaliserende vermogen bij clienten te vergroten.