Meedoen en leren / tekstboek / deel HBO

Meedoen en leren / tekstboek / deel HBO

Auteur:
Jan Dirk Imelman

  • Nederlands
  • 168 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • mei 2010

  • Samenvatting

    Dit boek is geschreven voor hbo- en universitaire studenten die binnen hun opleiding te maken krijgen met leer- en ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en/of onderwijskunde.De auteurs behandelen het opgroeien van kinderen tot ongeveer tien jaar, een periode waarin het verschil tussen het voorschoolse kind en het aanvankelijke schoolkind een centrale plaats inneemt. Het meedoen en stimuleren, dat de situatie van het kleine kind kenmerkt, wordt, als het kind ‘echt’ schoolkind is geworden, vervangen door onderwijzen en leren.Het boek bevat afwisselend meer beschrijvende, ontwikkelingspsychologisch getinte en meer beschouwende, pedagogisch getinte hoofdstukken. In elk meer beschouwelijke hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkelingen nader geinterpreteerd.Door deze aanpak krijgt de lezer onder meer inzicht in hoe de kanteling van kleuter naar schoolkind zich voltrekt vlak voor en tijdens het schoolrijp worden. Als ten slotte schoolkinderen rond hun negende jaar de basisvaardigheden van het rekenen, schrijven en lezen op ‘aanvankelijk’ niveau beheersen, staat de deur naar de brede weg van de eigenlijke algemene vorming open.Het boek eindigt hier. Het heeft dan een van de boeiendste perioden van de persoonlijkheidsontwikkeling behandeld.