Medische Communicatie

Medische Communicatie

Auteur:
J. Wouda

  • Nederlands
  • 356 pagina’s

  • Tijdstroom

  • april 1997

  • Samenvatting

    Iedere klinisch werkzame arts besteedt een groot deel van zijn werktijd aan gesprekken met patienten. Een doelgerichte en doelmatige aanpak van deze gesprekken, met aandacht voor de inbreng van de patient, maakt onderdeel uit van zijn vakbekwaamheid. Deze vakbekwaamheid blijkt vooral wanneer de arts in staat is de eventuele blokkades in zijn gesprekken te signaleren en te verhelpen. Het boek Medische communicatie biedt daarvoor de benodigde communicatieve kennis en vaardigheden. Het boek behandelt eerst enkele aspecten uit de communicatieleer die van belang zijn voor ieder arts-patient-contact. Daarna spitst het boek zich toe op de diverse gesprekssituaties in de medische praktijk. Aan bod komen het anamnestische consult, de diverse voorlichtende gesprekken (informatie, instructie en advies) en de gesprekken waarin de emoties van de patient een belangrijke rol spelen., zoals het slecht-nieuws-gesprek, het gesprek over een klacht en het conflictgesprek. Op diverse momenten wordt in het boek aandacht besteed aan de eigen houding en emoties tijdens al deze gesprekken. Medische communicatie is in de eerste plaats bedoeld als leerboek voor de opleiding tot basisarts. Door zijn systematische en uitgebreide opzet is het boek zeker ook geschikt voor de vervolgopleidingen en als naslagwerk voor alle artsen die bij de uitoefening van hun beroep een hoge kwaliteit van hun gespreksvoering belangrijk vinden.