Medicijnen / Niveau 4 MBO / deel Werkcahier

  • Nederlands
  • 158 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • juli 2002

  • Samenvatting

    Bij de opzet van Medicijnen is rekening gehouden met de vereisten voor het verplegen op kwalificatieniveau 4. Van verpleegkundigen op dit niveau wordt onder andere verwacht dat zij in staat zijn zelfstandig zorg te verlenen en interventies toe te passen. In de verschillende soorten opdrachten in dit cahier wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van de kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn om aan deze vereisten te kunnen voldoen. Verscheidene zorgsituaties en zorgvragen in verschillende zorgsettings komen in Medicijnen aan de orde om het geleerde toe te passen. Aan het praktisch bezig zijn wordt veel aandacht besteed, teneinde recht te doen aan een van de centrale uitgangspunten van de Skillslab-methode dat zorgvragers niet onnodig fungeren als leerobject.