Me Overwinnen

Me Overwinnen

Auteur:
M. Dierick

  • Nederlands
  • 197 pagina’s

  • AnkhHermes

  • maart 1997

  • Samenvatting

    ME OVERWINNENGesprekken met herstelde ME-patienten en hun therapeutenDe media berichten steeds vaker over de ziekte ME, ook wel ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’ genoemd. Het gaat dan over de klachten, de beleving van de ziekte en de maatschappelijke gevolgen ervan. Bij gebrek aan steun vanuit de reguliere geneeskunde zoeken veel ME-patienten hun heil in het alternatieve circuit. Ook daar is het resultaat vaak geen of slechts een geringe verbetering van de klachten. Toch zijn er mensen opgeknapt van ME. Als mede-patienten vroegen de auteurs zich af hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen. In dit boek komen vrouwen, kinderen en een man aan het woord die op totaal verschillende wijze van langdurige ME hersteld zijn. Zij kunnen een wegwijzer zijn voor de 20.000 ME-patienten in Nederland. Zij hebben de ziekte tenslotte (grotendeels) overwonnen! Ook geven een aantal behandelaars meer achtergrondinformatie over de ziekte en wat men er aan kan doen. Uit alle interviews komt de ontwrichtende werking van ME naar voren. Het is tenslotte niet eenvoudig om grenzen te accepteren waardoor je als een invalide leeft. Toch lukt het mensen om binnen die grenzen wat van het leven te maken, van daaruit weer wat op te bouwen en zelfs te herstellen. ME-patienten en vele anderen zullen de worsteling herkennen en ontroerd worden door zoveel doorzettingsvermogen, maar ook hoop putten en tot nieuwe inzichten komen. Want al bestaat er op dit moment geen behandeling die herstel van ME garandeert, toch blijkt het mogelijk een weg naar gezondheid te vinden.