Management van competenties EBOOK

Auteur:
H.A. Hoekstra

  • Nederlands
  • Gorcum b.v.

  • september 2010

  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Met geheel herziene set van 45 taakcompetenties.Het is een oud ideaal: een taal waarin de relaties van mens en organisatie goed kunnen worden beschreven. Mens en organisatie zijn immers niet zonder elkaar te denken, al voelen beide zich wel eens tot de ander veroordeeld. In mensbeelden en theorieen over het individu bestaat helaas weinig aandacht voor het organisatieniveau, en in het organisatiedenken is de individuele persoon nauwelijks terug te vinden en moeilijk in te passen. Terwijl een organisatie toch in essentie vooral uit mensen (en voor mensen) bestaat.Het is ook een praktisch ideaal. Als de expertise over het functioneren van mensen en de kennis over het functioneren van organisaties kan worden samengebracht in een taal, dan is dat de sleutel tot het beter functioneren van beide. Dat praktische ideaal wordt door het competentie-begrip goed benaderd: het vormt een verbindende schakel met een grote praktische waarde.De auteurs geven in dit boek een concrete uitleg van competenties als vermogens tot situationele effectiviteit in een bepaald domein. De mogelijkheden van mensen voor het leren van competenties krijgen veel aandacht. Tevens wordt een overzicht geboden over de ideeen en de praktische mogelijkheden van competentieprofilering en competentiemanagement, op basis van een visie op HRM in een kennisintensieve samenleving. De verbinding met kerncompetenties van de organisatie wordt gelegd. In een praktijkgericht gedeelte geven de auteurs tal van aanwijzingen en tips rond competentiemanagement, zonder een bepaalde methode heilig te verklaren. Gestreefd is naar nuchtere, duidelijke en concrete antwoorden op vragen rond competentiemanagement, zonder oppervlakkig en vaag te worden.