Management & Organisatie

Management & Organisatie

Auteur:
David Keuning

  • Nederlands
  • 733 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • februari 2004

  • Samenvatting

    Dit veelvoorgeschreven boek stelt drie kernproblemen aan de orde: externe afstemming, interne afstemming en structurering. Hoofdboek, werkboek en caseboek zijn herzien. Daarbij is speciaal gelet op de toegankelijkheid. De achtste druk is inhoudelijk geactualiseerd en er zijn veel nieuwe onderwerpen toegevoegd, waaronder: organisatiecultuur in relatie tot communicatie, risicoprofielen en risicobeheer, structuurvarianten voor wereldwijd werkende bedrijven, managementfactoren en groei, externe coordinatie, modulair organiseren, (dis-)intermediatie en virtualiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veranderingsmanagement en succes- en faalfactoren bij het aangaan van samenwerking. Ook worden de meest recente ICT-ontwikkelingen belicht: CRM-systemen, multi-channeldistributie, e-tailing en supply chain management. De aanbevolen literatuur is geactualiseerd en de begrippenlijst sterk uitgebreid. (wr)Met het oog op zelfstudie en -toetsing is een werkboek met een uitgebreide vragenbank ontwikkeld. Via honderden multiplechoicevragen kunnen studenten zelf hun kennis toetsen. De cd-rom geeft een goed/foutanalyse en verwijst bij een fout antwoord naar het theorieboek. Het caseboek biedt een grote verscheidenheid aan praktische cases en overbrugt zo de kloof tussen theorie en praktijk. (wr)Management & Organisatie is het handboek voor studenten in het hoger onderwijs en een uitstekend naslagwerk voor managers en organisatieadviseurs.