Management in het publieke domein

Management in het publieke domein

Auteur:
M. Noordegraaf

  • Nederlands
  • 406 pagina’s

  • Coutinho

  • juni 2004

  • Samenvatting

    In Management in het publieke domein – Issues, instituties en instrumenten wordt het praktische en wetenschappelijke denken over publiek management systematisch in kaart gebracht. De auteur onderscheidt vier basisbenaderingen aan de hand van vier cases op de terreinen openbaar vervoer, gezondheidszorg, infrastructuur en landbouw. Hij geeft daarbij aan welke benadering in welke situatie het meest zinvol is. Tot slot maakt hij de balans op: Waarom is publiek management belangrijk geworden? Hoe staat het er voor en wat moet er in de toekomst gebeuren?