Management / Beheersing van bedrijfsprocessen / druk 7

Auteur:
C.J. Schieman

  • Nederlands
  • 303 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • december 2010

  • Samenvatting

    Het uitgangspunt in Management: beheersing van bedrijfsprocessen is dat het besturen van een bedrijf gezien wordt als een proces van opeenvolgende activiteiten. Managers van bedrijven zijn verantwoordelijk voor het behalen van aanvaardbare resultaten met het oog op een of meerdere doelen. Deze verantwoordelijkheid brengt de noodzaak van ‘management control’ met zich mee. Dat wil zeggen beheersing van alles wat nodig is om tot die resultaten te komen. Die noodzakelijke activiteiten kunnen worden weergegeven met behulp van managementprocessen. Deze procesbenadering van management vormt de theoretische basis voor verdere uitwerking. Management: beheersing van bedrijfsprocessen is vooral bedoeld voor studenten in de eerste fasen van het wetenschappelijk onderwijs en het cursorisch en hoger beroepsonderwijs. Het werkboek bevat cases en oefenvragen om de theoretische kennis te kunnen toetsen.