Logica

Logica

Auteur:
E. Thijsse

  • Nederlands
  • 163 pagina’s

  • Academic Service

  • april 2000

  • Samenvatting

    Logica in de praktijk biedt een eerste inleiding in de logica, zonder dat er bijzondere voorkennis verondersteld is. Het boek is ontstaan als deel van een cursus Discrete Wiskunde, geschreven in opdracht van de Open Universiteit. Het is vooral een praktische methode: de lezer leert niet zozeer de feiten over logica, maar vooral zelf logica te ‘doen’. Aan de hand van vele voorbeelden, opgaven en uitwerkingen verwerft de lezer de belangrijkste logische basistechnieken.Dit boek bevat een casus over het woordspel Lingo: hoe kan een precieze beschrijving worden gemaakt van de regels die aan dit spel ten grondslag liggen? Daarna volgt een introductie in de propositielogica, het eenvoudigste logische systeem. Met behulp van waarheidstabellen leert de lezer hierin wetmatigheden te ontdekken, die met name handig zijn voor het in een geschikte vorm brengen van formules. Hierdoor komen ook informaticatoepassingen in beeld. Vervolgens wordt de propositielogica uitgebreid tot de predikaten logica. Niet alleen gewone redeneringen, maar ook wiskundige bewijsvoeringen en de werking van programma’s kunnen met predikaten logica worden beschreven en verklaard. Opnieuw ligt de nadruk hier op de praktische toepassing van logische wetten, die ook in enige programmeertoepassingen aan bod komen.Het boek is geschikt voor iedereen met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Het is zeer bruikbaar voor zelfstudie en afstandsonderwijs, al kan het natuurlijk ook in het reguliere onderwijs gebruikt worden. Het is bij uitstek geschikt voor diegene die zich in informatica of kunstmatige intelligentie wil gaan verdiepen, maar elke geinteresseerde zal er profijt van hebben.