Lichtwerkboek

Lichtwerkboek

Redactie:
CND Publishing

  • Nederlands
  • 309 pagina’s

  • Centre New Dimensions Lightwork

  • februari 2008

  • Samenvatting

    LICHTWERKBOEKGROTE VERANDERINGEN, IN VOORBEREIDING OP 2012 EN DAARNAOp 7 mei 2007 is het Lichtwerkboek – Grote veranderingen, in voorbereiding op 2012 en daarna verschenen en de tweede oplage eind juli 2007. Dit Lichtwerkboek geeft informatie over de Nieuwe Tijd na het jaar 2012 en de voorbereiding hierop. Het zal vele levensthema”s in een geheel nieuw Licht plaatsen en een nieuwe fase inluiden die gelijk zal staan met de grote afbraak die Nu is begonnen. Het boek geeft handreikingen voor het definitief binnengaan van de vierde dimensie en het eigen maken van de lessen van de onvoorwaardelijke Liefde. De verbinding met de lagere velden van bewustzijn zal hiervoor moeten worden losgelaten. Door je aan te schakelen op de hogere energiespiralen en het egobewustzijn niet langer te voeden, zullen de hogere dimensies binnen handbereik komen. In dit Lichtwerkboek gaat het daarom niet zozeer om de woorden die je leest, al zal de inhoud op velen een diepe impact hebben, maar om de energie die je erachter voelt!DE TIJD VAN AFWACHTEN IS VOORBIJDe vibratie van dit Lichtwerkboek zal op een hoger niveau binnenkomen en zal iedereen die hiervoor openstaat begeleiden op hun weg naar de vierde dimensie en vervolgens naar de vijfde dimensie. De tijd van afwachten is voorbij, Nu is de tijd gekomen van actieve deelname aan het verspreiden van het Licht middels zelfwerkzaamheid. Om een Nieuwe Wereld op te bouwen zijn vele sterke handen nodig. Deze handen zijn vervuld van Licht in verbinding met de Geest met alle Lichtbroeders. Laten wij samen op onvoorwaardelijke wijze blijven werken aan het versterken van het [email protected]imensions.nlAantal blz. 309 – Afmetingen:142x24x200 mm – Gewicht:412 gr.Prijs 128; 25,00 excl. verzendkosten 2e oplageISBN 978-90-78843-01-6 NUR 728Voor meer informatie of het plaatsen van een bestelling kunt u contact opnemen met de uitgever Centre New Dimensions Lightwork, INHOUDSOPGAVE (309 pagina”s)1. Verleden en toekomst zijn dualistische principes2. Er zal op Aarde een scheiding plaatsvinden3. Alles staat met alles in verbinding4. Het ontwakingsproces5. In bewustzijn groeien door los te laten6. Sleutel niet aan je lichaam7. Kiezen voor het Licht of de duisternis8. De gevolgen dragen van de eigen daden9. De ziel in verbinding met de Geest 10. Seksuele verbindingen aangaan11. Goede voorlichting is belangrijk12. Universele Waarheid13. Rassenscheiding en genmanipulatie14. Energetisch bouwen15. Kuddegedrag en egobewustzijn16. Alles wat met massa heeft te maken zal verdwijnen17. Homofilie18. Oplossen van familiekarma19. Ineenstorting monetaire geldstelsel20. Het mannelijke en vrouwelijke principe21. Oud karma oplossen22. Het mentale en emotionele veld overstijgen23. De Nieuwe Wereld24. Seksualiteit en de gevolgen voor het DNA25. Oud karma afwikkelen26. Virale ziekten zoals AIDS27. Energetische vervuiling28. Ziek zijn en genezen29. Energie verdwijnt niet door deze te isoleren30. Conceptie, geboorte en opvoeding31. Kunstmatig in leven houden – donorschap32. Seksuele vereniging33. Het ware geloof34. De werking van energiespiralen35. Goeroes en opvoeding36. De gevaren van digitale informatieoverdracht37. Synchronisatie van alle informatie38. Het verleden is energie39. Energie van erfenissen en kunstschatten40. Grote Omwenteling gaat gepaard met de grote afbraak41. Toenemende druk op Aarde42. Emotioneel geladen materie43. Tijdversnelling en geldstromen44. Universele Liefde45. Psychose, astrale bezetenheid en dementie46. Slapen en waken47. Je omgeven met zuivere energieen48. Werkelijk dienstbaar zijn49. Bewustwording is energie in werking50. Oordelen en veroordelen51. Het kloppende hart van de Nieuwe Wereld52. De verlammende werking van angst53. De Geest is de motor van de Schepping54. Zelfwerkzaamheid, ook na 201255. Afstemmen op de hogere frequenties56. Het DNA zal veranderen door zelfwerkzaamheid57. Ware wetenschap is zuivere wetenschap58. De fijnste snaar bezit de hoogste trilling59. De kracht van de Zon60. Geesteskracht61. Het instituut huwelijk62. Het stervensproces63. De laatste incarnatie is bepalend voor de volgende64. Nieuwe chakra”s zullen ontstaan65. Einde van de godsdiensten66. De hogere Lichtwezens67. Manipulatie, scheppingskracht en de val van Atlantis68. Egobewustzijn versus zelfwerkzaamheid69. Agressiviteit en woedeaanvallen70. Het onevenwichtige klimaat op Aarde71. Het egobewustzijn ontstijgen72. Het Watermantijdperk73. Er komt een Nieuwe Tijd en jij bent erbij of niet!AttentieHet Lichtwerkboek is vanuit onvoorwaardelijke Liefde geschreven en vraagt derhalve om een omschakeling van uw denken en handelen, indien u gewend bent om informatie via het emotioneel en/of mentale kader tot u te nemen. Het gaat in dit Lichtwerkboek dan ook primair om de energie achter de woorden en deze energie vraagt om op het scherpst van de snede te balanceren. Het zijn nog altijd de oren die horen en de ogen die zien, waardoor kwaliteit een kwestie van bewustzijnservaring is en daarom geen applaus en complimenten verdient of nodig heeft. Verder leent de inhoud van het boek zich niet om hierover te discussieren, omdat dit het egobewustzijn voedt en zo weer tot meningsverschillen en strijd kunnen leiden. Indien u moe wordt bij het lezen van dit boek dan wil dit zeggen, dat het geschrift op mentaal/emotionele wijze wordt gelezen waardoor het de verbinding met het egobewustzijn maakt. Dit is dan ook geen boek dat zich in een te hoog tempo laat lezen. Het is en blijft een boek waar het primair om de energie achter de woorden gaat en dat vraagt van iedereen die dit boek leest om op een hoger energieniveau in te steken. De uitgever adviseert u dan ook om niet meer dan een of twee hoofdstukken tegelijk te lezen en vooraf even te mediteren. Op deze wijze kan de energie achter de woorden haar werk doen. Alles verloopt dan ook via cyclische patronen en dit laat zich niet versnellen!In de Lichtwerkartikelen wordt herhaaldelijk naar het onlangs verschenen Lichtwerkboek GROTE VERANDERINGEN, IN VOORBEREIDING OP 2012 EN DAARNA verwezen worden. Het boek geeft namelijk een grotere verdieping op de Lichtwerkartikelen. Vandaar dat diverse thema”s uit het Lichtwerkboek dit abonnementsjaar verder uitgediept zullen worden. Het volgende Lichtwerkboek DE KRACHT VAN DE SCHEPPING, waarin de werking van de Schepping zal worden belicht, zal een nog grotere impact gaan hebben en verschijnt medio 2008. Om het volle profijt te hebben, van het versnelde bewustwordingsproces dat nu op Aarde plaatsvindt, is het belangrijk om voor de hogere energiespiralen open te staan en steeds op deze energiespiralen van Licht en Liefde te blijven insteken. De energie achter de woorden van de Lichtwerkboeken zal hierbij zeker behulpzaam zijn. Mocht u een levensvraag hebben dan kunt u het Lichtwerkboek 2007 ook aanwenden, door deze in afstemming op een willekeurige bladzijde open te slaan. De wet van synchroniciteit zal datgene aan u aanreiken wat het antwoord in zich draagt op uw vraag. Mocht er teveel aan vragen in u opkomen, dan is het goed het boek enige tijd weg te leggen. Een te sterk mentale gerichtheid werkt het proces van zelfwerkzaamheid immers tegen!De uitgever wenst er nadrukkelijk op te wijzen dat hij geen geschriften, boeken of nog anders uitgeeft, om sensationele redenen, stemmingmakerij dan wel om de massa te bereiken! Hij meent hiermee handreikingen te kunnen bieden aan hen die hiervoor openstaan en bereid zijn om te bouwen aan een stevig Lichtwerkfundament door zelfwerkzaamheid! Het gaat om de energie achter de woorden en het zijn nog altijd de oren die horen en de ogen die zien, waardoor kwaliteit een kwestie van bewustzijnservaring is en daarom geen applaus en complimenten verdient of nodig heeft.CND Publishing www.centrenewdimensions.nl(c) 2007 Centre New Dimensions Lightwork Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.????????15