Levensmiddelenhygiene

Levensmiddelenhygiene

Auteur:
G.J.A. Ridderbos

  • Nederlands
  • 328 pagina’s

  • Reed Business

  • november 2006

  • Samenvatting

    Ieder jaar krijgen in Nederland circa een half miljoen mensen een voedselinfectie doordat zij voedsel hadden gegeten dat met pathogene micro-organismen was besmet. Veel voedselinfecties of voedselvergiftigingen ontstaan in de huiselijke kring, de gevolgen zijn dan meestal niet ernstig als het om gezonde mensen gaat: er ontstaat een maag-darmstoornis (die vaak wordt aangeduid als ‘buikgriep’), na enkele dagen is men weer volledig hersteld. Bij een voedselinfectie die in een zorginstelling ontstaat, zijn de gevolgen echter meestal ernstiger. Niet alleen omdat het aantal geinfecteerde personen dan groter is, maar tevens omdat een voedselinfectie voor personen met een verminderde weerstand, zoals zieken en bejaarden, een dodelijke afloop kan hebben. Jaarlijks sterven enkele tientallen mensen aan een voedselinfectie die veroorzaakt is door Campylobacter of Salmonella.In dit boek worden eerst de eigenschappen van de micro organismen waarmee voedingsmiddelen besmet kunnen zijn, behandeld. De factoren die de vermeerdering van deze micro organismen beinvloeden, komen uitgebreid aan de orde. Hierna volgt een overzicht van de micro organismen die een voedselinfectie of een voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Centraal in het boek staat de preventie van een voedselinfectie of een voedselvergiftiging in instellingen die de voeding voor grote groepen mensen, met name in de gezondheidszorg, verzorgen. Zowel de algemene principes, als de dagelijks te nemen voorzorgsmaatregelen worden besproken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de microbiologische hygienecontrole rond de spijslijn.Levensmiddelenhygiene is als leerboek bestemd voor een aantal hbo opleidingen, zoals de opleiding Voeding & Dietetiek, Voedingskundige voor Industrie en Handel (Voeding & Marketing), Facilitaire Dienstverlening en de Hogere Hotelscholen. Maar daarnaast kan Levensmiddelenhygiene een nuttige bron van informatie zijn voor studenten Bromatologie en Humane Voeding, voor ziekenhuishygienisten, verpleeghuisartsen en personen die betrokken zijn bij het bereiden en verstrekken van maaltijden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardencentra of in de horeca en de catering.Voor deze achtste druk is de tekst geheel herzien en voor het grootste deel herschreven en aangevuld met recente informatie. Tevens zijn een aantal nieuwe afbeeldingen en tabellen opgenomen.G.J.A. Ridderbos (1946) studeerde van 1966 tot 1973 Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Rijksuniversiteit te Groningen. Van 1974 tot 1994 was hij verbonden aan het Instituut voor Voeding & Dietetiek te Groningen. Hier heeft hij zich onder meer beziggehouden met de microbiologische controle op de keukenhygiene. Daarna was hij werkzaam bij de voormalige Keuringsdienst van Waren te Groningen.