Leven Van Karel De Grote

Leven Van Karel De Grote

Auteur:
Einhard

  • Nederlands
  • 75 pagina’s

  • Athenaeum Polak Van Gennep

  • augustus 2002

  • Samenvatting

    Hij verzekerde dat hij die dag, ook al was het dan een belangrijke hoogdag. de kerk niet zou zijn binnengegaan als hij de plannen van de paus vooraf had kunnen kennen,’ schrijft Einhard, raadgever. vriend en biograaf van Karel de Grote in zijn Leven van Karel de Grote. Hij heeft het over Karels kroning tot keizer met Kerstmis in het jaar 800, een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Europese geschiedenis. Want Karel de Grote is het voorbeeld voor alle latere, fraaie en minder fraaie, pogingen om een Europa tot stand te brengen. Hij is de vorst die een doorgedreven politieke, economische en culturele unie realiseerde in zijn gigantisch rijk dat reikte van benoorden Friesland tot Centraal-Italie, van Bretagne tot Hongarije.Een mythisch uitvergrote Karel de Grote treedt later op in een Europese stroom van ridderromans vol spannende avonturen en heroische daden. Deze chansons de geste hebben vaak een historische kern.Over het leven (openbaar en in huiselijke kring), de machtspolitiek en ook de fysieke verschijning van Karel de Grote gaat Einhards merkwaardig beknopte werk, geschreven rond 830, als Karel nog geen twintig jaar dood is. Einhard volgt Karel zelfs tot in de keizerlijke slaapkamer: ‘Hij deed ook pogingen om te schrijven en had daarom doorgaans schrijfplankjes en schriftjes bij zich, ook in bed, onder zijn hoofdkussen. Als hij even vrij had, probeerde hij dan zijn hand te wennen aan het vormen van letters. Maar zijn inspanning kwam op het verkeerde moment en had weinig succes. Hij was er te laat mee begonnen.’ En ook de historische kern van wat later de Karel-epiek zou worden, komt voor in dit belangrijke levensverhaal, zoals de dood van Roeland en de grote samenzwering die in Karel ende Elegast het verhaal aandrijft.