Leven met uw autistische kind

Leven met uw autistische kind

Auteur:
L. Wing

  • Nederlands
  • 218 pagina’s

  • Pearson Assessment and Information

  • februari 2000

  • Samenvatting

    Leven met uw autistische kindLorna WingKinderen met autisme ervaren veel problemen. Naast leerproblemen hebben zij vaak problemen met sociale interactie, met communicatie en verbeelding. Hun gedrag bestaat veelal uit beperkte, zich herhalende patronen. De wereld is voor hen bevreemdend, soms zelfs beangstigend. Ondanks deze handicaps kunnen kinderen met deze stoornis wel degelijk geholpen worden om beter met het leven van alledag om te gaan als de aard van hun problemen begrijpelijker is.Leven met uw autistische kind van Lorna Wing is een zeer toegankelijk boek voor ouders en professionals. Wing, die reeds dertig jaar onderzoek doet naar autisme en zelf moeder is van een autistisch kind, legt in dit boek uit hoe autistische kinderen de wereld ervaren, hoe hun gedrag en weerzin tegen veranderingen is te begrijpen, waarom zij een georganiseerde en gestructureerde omgeving nodig hebben, en hoe zij veranderen als zij ouder worden. Naast uitgebreide informatie over de stoornis biedt dit boek vele praktische adviezen. De laatste ontwikkelingen in het veld zijn opgenomen om dit boek zo adequaat en zo volledig mogelijk te maken. Het boek is daardoor niet alleen interessant voor ouders, maar ook voor psychologen, artsen, therapeuten en maatschappelijk werkers.