Leven Met Een Manisch-Depressieve Stoornis

Auteur:
J. Kragten

  • Nederlands
  • 136 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • november 2000

  • Samenvatting

    Naar schatting een tot twee procent van de Nederlanders lijdt aan de manisch-depressieve stoornis. Een ziekte waarbij je afwisselend heel somber en heel vrolijk kan zijn. Zo somber dat het leven totaal zinloos lijkt en zo vrolijk dat je de hele wereld aankan. Het is een ziekte die je leven sterk kan beinvloeden, maar als je een maal weet dat je deze ziekte hebt, is het gelukkig goed mogelijk om er zelf enige controle over te krijgen. Daarvoor is het wel noodzakelijk enige kennis over deze stoornis te hebben.Vanuit de opvatting dat hoe meer je van de ziekte weet, hoe makkelijker het is om maatregelen te nemen die nodig zijn om een zo plezierig mogelijk leven te leiden, heeft Joke Kragten de beschikbare kennis zo toegankelijk mogelijk weergegeven. Niet alleen oorzaken, verloop en behandeling krijgen ruime aandacht, maar ook de vraag hoe om te gaan met deze stoornis wordt uitgebreid behandeld.Door de prettig leesbare mix van beschouwingen, cartoons en citaten is dit boek niet alleen geschikt voor vertegenwoordigers van clientenverengingen, behandelaren en mantelzorgers, maar vooral ook voor de clienten zelf en de mensen in hun directe omgeving.Dit boek is het eerste in de reeks Van A tot ggZ. De boeken in deze reeks geven niet alleen professionals maar vooral ook de clienten zelf inzicht in onstaan, verloop, behandeling van en toekomstperspectieven bij diverse stoornissen. Uitgangspunt bij de beschrijving van de stoornissen is DSM-IV.