Leven in het licht

Leven in het licht

Auteur:
S. Gawain

  • Nederlands
  • 219 pagina’s

  • AnkhHermes

  • maart 1994

  • Samenvatting

    LEVEN IN HET LICHTWe kunnen kanaal zijn voor de creatieve energie en kracht in de kosmos. Hoe? Door te leren naar onze intuitie te luisteren en ernaar te leven – zelfs wanneer dat indruist tegen bestaande patronen, normen en verwachtingen. We krijgen zo meer voldoening in onze bezigheden, worden actiever en creatiever, en zullen merken dat ook onze omgeving die positieve verandering ondergaat. Hoe we dit kunnen bereiken wordt door de schrijvers in deze uitgave duidelijk gemaakt. Wie zijn intuitie wil ontwikkelen en haar met optimaal gebruik van eigen creatieve vermogens wil leren volgen, heeft aan dit boek een prima handleiding. Zij beginnen met de uitgangspunten te verduidelijken, zoals onze intuitie, kanaal-zijn, het mannelijke en vrouwelijke in ons, en beschrijven vervolgens boe we hiernaar kunnen leven en op welke terreinen van het leven we dat kunnen doen: relaties, seksualiteit, werk en andere activiteiten, geld, gezondheid enzovoort.