Lesgeven in pedagogisch perspectief

Auteur:
Hildelien Verkuyl

  • Nederlands
  • 136 pagina’s

  • Nelissen

  • juli 2002

  • Samenvatting

    Je kunt vanuit diverse gezichtspunten naar onderwijs en begeleidingssituaties kijken. In dit werkboek wordt met een pedagogische ril gekeken. Onderwijs en opvoeding zijn sterk verweven. Het begrip opvoeding of leerlingsbegeleiding wordt in dit boek ruim opgevat: iedere docent en begeleider in de school is zowel opvoeder als leerlingbegeleider.