Leren Veranderen

Leren Veranderen

Auteur:
Leon de Caluwe

  • Nederlands
  • 296 pagina’s

  • Kluwer

  • 1

  • februari 2003

  • Samenvatting

    Hoe kun je geplande veranderingen aanpakken? Hoe krijg je greep op de inhoud van de verandering? Hoe komt de verandering op gang? Wat zijn de factoren? Hoe speelt het proces zich af? En hoe stuur je dit alles? In de serie Management Selectie is er nu een handboek voor de ‘veranderkundige’, getiteld ‘Leren veranderen’. Een bijzonder interessante uitgave voor managers, adviseurs, studenten en voor eenieder die verantwoordelijkheid neemt voor het (helpen) sturen van veranderingen. De auteurs Leon de Caluwe en Hans Vermaak beschrijven op verhelderende wijze de state-of-art van de veranderkundige inzichten.U krijgt inzichten in methoden en instrumenten om op een professionele manier veranderingstrajecten te ontwerpen en uit te voeren. De auteurs behandelen vijf manieren waarop men tegen veranderingen aan kan kijken. Aan de hand van diagnosemodellen leert men situaties analyseren en beoordelen. Ook interventiemethoden om situaties te beinvloeden komen uitgebreid aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de vermogens, de attitude en de werkwijze van de veranderaar zelf. En vooral aan hoe hij kan leren veranderen.