Leren Van Lesgeven

Auteur:
Ko Melief

  • Nederlands
  • 80 pagina’s

  • Nelissen

  • mei 2002

  • Samenvatting

    In dit boek gaan de auteurs in op de vraag hoe studenten op een goede manier van de ervaringen in de klas kunnen leren. Er wordt ingegaan op hoe het leren van ervaringen werkt en tevens wordt daar achtergrondinformatie bij gegeven. In het boek worden allerlei concrete suggesties en oefeningen aangeboden die kunen helpen bij het op een efficiente en effectieve wijze leren van ervaringen als leraar voor de klas. Inhoud1. Leren van ervaringen2. Leren reflecteren3. Reflecteren: de verbinding tussen theorie en praktijk4. Relfecteren: leren van anderen5. Collegiaal ondersteund leren