Leren en veranderen

Leren en veranderen

Auteur:
S. Bolhuis

  • Nederlands
  • 312 pagina’s

  • Coutinho

  • maart 2009

  • Samenvatting

    Mensen leren voortdurend. Niet alleen in een didactische omgeving, maar veel meer nog daarbuiten. Soms is leren een geleidelijke verandering, soms is het een ingrijpende herziening van opvattingen en handelswijzen. ‘Leren en veranderen’ gaat in op de vraag wat leren nu eigenlijk is, welke manieren van leren er zijn, hoe leerprocessen de capaciteit en de motivatie beinvloeden en welke invloed de sociaal-culturele omgeving op het leren heeft. Bij de bespreking van deze themas reikt de auteur diverse leertheorieen aan, waaronder theorie over informeel leren. De auteur bespreekt recente ontwikkelingen, zoals inzichten in het leren op de werkplek, de afstemming tussen het leren op de opleiding en het leren in de praktijk (stage) en intercultureel leren. Met behulp van opdrachten in elk hoofdstuk wordt de theorie verbonden met de praktijk. ‘Leren en veranderen’ is geschreven voor iedereen die geinteresseerd is in leren of te maken heeft met het beinvloeden van leerprocessen. Denk hierbij aan opleiders, docenten, trainers en coaches, maar ook aan professionals op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdzorg, HRD, arbeidsvoorziening en gezondheidszorg. Het boek is inzetbaar voor diverse studies waar een grondige kennis rond leren belangrijk is. Sanneke Bolhuis doet onderzoek naar het leren van (aankomende) professionals, zoals artsen en leraren. Momenteel is zij lector Leerstrategieen aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg en seniormedewerker bij het onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. Eerder schreef zij onder andere samen met Robert-Jan Simons ‘Leren en werken’.