Leidraad cardiologie / 2012

Leidraad cardiologie / 2012

Auteur:
Hans A. Bosker

  • Nederlands
  • 264 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • augustus 2012

  • Samenvatting

    Leidraad cardiologie biedt leidraden in het denken rondom cardiologische ziektebeelden. Bij het maken van deze vijfde editie van Leidraad cardiologie zijn de auteurs nagegaan op welke punten wijzigingen noodzakelijk waren naar aanleiding van nieuwe inzichten en welke onderwerpen nog ontbraken. Dit heeft onder andere geleid tot aanpassingen op het gebied van de behandeling van acute coronaire syndromen aan de meest recente richtlijnen. Klinische relevante risicoscores zijn toegevoegd en nieuwe geneesmiddelen zijn geintoduceerd.